Viden om #Korpsrådsmøde 2019 #Vi skaber modige børn og unge #Legoland #Spejder er noget vi deler

Værd at vide om KRM

På korpsrådsmødet skal der vælges ny korpsledelse og stemmes om beslutningsforslag, i i 2019 skal der også stemmes om en ny udviklingsplan.

Share this: 
By: Jan Vestergaard - jv@fibermail.dk Foto: Jan Vestergaard

Hvis du er medlem af Det Danske Spejderkorps gruppe på Facebook, så har du måske lagt mærke til, at alle de voksne diskuterer lovforslag og beslutningsforslag til det kommende korpsrådsmøde i november.

Korpsrådsmøde - Et kæmpe møde i Legoland hvor 900 voksne spejdere mødes, for at stemme om hvilken retning korpset skal bevæge sig hen, og hvem der skal sidde i korpsledelsen.

Lovforslag - Det er forslag, der skal skrives ind i vores love eller rettelser til vores love. For eksempel hvor længe en spejderchef, egentlig må være spejderchef.

Beslutningsforslag - Korpsrådet beslutter noget, og pålægger som oftest korpsledelsen, at de skal gøre noget. For eksempel at korpsledelsen skal sørge for, at der bliver lavet en uniformsvejledning. 

Ændringsforslag - på korpsrådsmødet kan man stille ændringsforslag til de lov- og beslutningsforslag, der skal stemme om. Det kunne for eksempel være ændringer i antallet af år, der er foreslået i det oprindelige forslag.

Justeringsforslag - Justeringer til den udviklingsplan korpsrådet skal stemme om, som gælger fra 2020-2024.

Udviklingsplan - En overordnet plan for hvilken kurs Det Danske Spejderkorps skal sætte i de næste fire år i deres udvikling. 

Forslagsstillere - Det er de personer, som skriver forslagene. Man skal have stemmeret til korpsrådsmødet, for at kunne være forslagsstiller.

Spejderchef - Det er to personer som står i spidsen af Det Danske Spejderkorps. Der skal være en kvindelig og en mandlig spejderchef.

Korpsrådet - Korpsrådet er alle dem med stemmeret som møder op til korpsrådsmødet. Alle grupper har to delegerede som har stemmeret, det samme har divisioner, anerkendte arrangementer, så som Solaris, og spejdercentre.

Korpsledelsen - Det er frivillige, som stemmes ind til at sidde i korpsledelsen sammen med spejdercheferne, lidt ligesom en patrulje er de sammen om at sikre Det Danske Spejderkorps’ udvikling.

Forretningsorden - Det er et sæt spilleregler for, hvordan vi holder korpsrådsmødet, hvordan man vælger dirigenter, og regler for afstemninger.


På dds.dk/krm kan du følge med i, hvad der diskuteres. 

Check også...