Viden om #Spejderloven #2.0 #Vigtige love

Spejderloven 2.0 - Få styr på paragrafferne

Du kender selvfølgelig allerede spejderloven. Men hvad med alle de andre love, der er vigtige at kende, når man er spejder?

Share this: 
Spejder_spejderloven

Spejderloven 2.0

Vi giver dig en oversigt over nogle af de regler, der er gode at kende, når du trækker tørklædet over hovedet og begiver dig ud i verden.

Færdsel i skove

Som udgangspunkt må du færdes til fods og på cykel i alle skove i Danmark. Du må bare ikke krydse stengærder, jordvolde og andre hegn, der afgrænser skoven.

Hvis skoven er privatejet, gælder der dog lidt andre regler:

  • Du må kun færdes på stier og veje
  • Du må kun færdes i skoven fra kl. 6 om morgenen til solnedgang
  • Hvis du tager ophold i skoven, skal det være min. 150 meter væk fra beboelses- og driftsbygninger.

Naturbeskyttelsesloven § 23

Færdsel på stranden

Ligesom i skovene må du som udgangspunkt frit færdes til fods på de danske strande. Du må også gerne ligge og dase på stranden eller bade i bølgen blå.

 På private strande må du dog kun tage ophold og bade, hvis du er min. 50 meter fra beboelsesbygninger.

Naturbeskyttelsesloven § 22

Obs! Ophold og badning skal ske mellem den daglige lavvandslinje og den sammenhængende landvegetation, der ikke er bevokset med salttålende planter el. anden strandbredsvegetation – ja, det er lidt forvirrende. I grove træk betyder det, at du ikke må bade på markerne, og at stranden ikke går hele vejen op i bondemandens køkkenhave.]

Overnatning i skoven: 1-2-3-reglen

Hvis du gerne vil overnatte i skoven, er det godt at kunne “1-2-3-reglen”.

  • Kun 1 overnatning på samme sted
  • Max. 2 telte samme sted
  • Ikke større end 3-personers telte

Åben ild er kun tilladt, hvis der allerede er etableret en bålplads, men man må gerne bruge feltkøkken, hvis brænderen er lukket inde – f.eks. Trangia.

Teltene må ikke kunne ses fra drifts- og beboelsesbygninger, campingpladser og lignende. En god tommelfingerregel er: Hvis du kan se dem, kan de også se dig.

Og vi behøver vel ikke sige, at du selvfølgelig skal tage dit affald med dig..?

Hvilke skove??

Det er ikke tilladt at sove i private skove uden at spørge om lov.

Det er heller ikke alle offentlige skove, du må overnatte i. Du kan finde ud af, hvilke skove du må overnatte i på Naturstyrelsens hjemmeside:

http://www.naturstyrelsen.dk/Lokalt/Arealforvaltning.htm   ]

Spejder_kniv

Kort om knive

Det kan godt være svært at finde ud af, hvordan det er med de dér regler om knive. Nogle knive må du have med dig alle steder, nogle må du kun have med under særlige omstændigheder, og nogle kræver såkaldt blankvåbenstilladelse.

En kniv kan have mange former og funktioner, og det kan derfor være svært at sige, om en kniv er lovlig eller ej. En kniv, der er ”forklædt” som noget andet, er f.eks. altid ulovlig. Det samme gælder knive med tværgående skæfte, samt et utal af andre knive.

Hvis du er usikker på, om din kniv er lovlig, eller hvornår du må have den med, kan du bruge dette skema, som Track har lavet til dig:

  • Foldeknive på max 7 cm., der ikke kan låses = Må du altid have på dig
  • Foldeknive der kan betjens med én hånd + knive over 12 cm. = Må du aldrig have på dig + kræver en blankvåbenstilladelse
  • Alle andre knive som ligner en almindelig kniv = Må du have med til spejder, fiskeri, jagt eller andre anderkendelsesværdige formål

Er du stadig i tvivl, fordi din kniv ikke ligner en almindelig dolk eller foldekniv, eller fordi du ikke synes, den passer på nogen af beskrivelserne, kan du nok finde svaret her:

Våbenlovens § 4 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=142859

Våbenbekendtgørelsens § 15

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=127786

Du kan også altid spørge det lokale politi til råds.

 

Sådan! Så har du styr på de vigtige spejderparagraffer!

Check også...