Viden om #Aktivitet #Spejderløb #Røg

Skodløbet - Når spejder bliver røgfrit

- her er et færdigpakket løb om forurening i tobaksindustrien, som I kan bruge på et patrujemøde. 

Share this: 
By: Morten Bjerrum Larsen Plus eXplorado

Et løb med tre poster
Skodløbet er lavet i samarbejde med tropsspejdere fra Pilehave og Solvang gruppe i
Glostrup og Vallensbæk.
Formålet med løbet er primært at lære de unge om forurening fra tobaksindustrien – og sekundært at tænke i højere grad over, hvor meget store industrier forurener vores verden, og hvor uetisk de arbejder - især i fattige lande.
Løbet har tre poster og kan gennemføres på ét møde af 2 timers varighed.
To poster skal bemandes og én er død.

Løbets forløb
Løbet er struktureret på følgende måde:
20 min – almindelig velkomst, introduktion til emnet og indledende refleksion over
forurening i verden.
60 min – hver patrulje er 20 min på hver post + transport mellem posterne.
1) Post 1: Spejderne lærer om tobaksplanter og udvinder saft af blade
2) Post 2: Spejderne skal samle og lære om forurening fra cigaretskod
3) Post 3: Spejderne skal selv samle information om tobaksforurening
på nettet og tegne det
20 min – afsluttende refleksion, hvad lærte vi, der kan bruges videre
I alt 1 time og 40 min.
Placér én af løbets poster indenfor eller et sted, hvor man kan sidde ned under
overdække. De sidste to poster må gerne ligge et sted udenfor på spejdergrunden.

Materialer

  • Gribetænger eller gummihandsker til hvert patruljemedlem
  • En spand pr patrulje.
  • A3 papir
  • Tuscher, farveblyanter, blyanter etc.
  • En computer med internet
  • Et par grene med friske blade på (alternativt en tomatplante)


Refleksion før og efter
Start med at spørge spejderne, hvordan de selv bruger naturen og om de selv tænker over, hvilke aftryk de sætter som spejdere. Spørg dem, hvad de ved, om forurening i Danmark og verden. 

Husk også at give tropsspejderne mulighed for at reflektere over, hvad de har lært efter løbet og hvad de kan tage med sig derfra.

Post 1

Udvind saft af en plante
Postens forløb
På denne post skal tropsspejderne lære om, hvor hård en tobaksplante er ved vores fælles jord. Tal om det med udgangspunkt i en almindelig gren eller plante fra jeres spejdergrund. Tropsspejderne skal finde et par friske grene med blade på. Placér dem på et bord. Forklar dem, at nu har vi ikke rigtige tobaksplanter, men vi kan lege, at det her er tobaksplanter. Spejderne skal forsøge at udvinde så meget saft ved at
vride bladene, som de overhovedet kan, og de skal forestille sig, at der er nikotin i den saft.
Til den postansvarlige:
Her er vigtig forhåndsviden til at snakke med tropsspejderne om på posten:
- At en tobaksplante udpiner jorden og gør det svært at dyrke korn på jorden efterfølgende.
- At en tobaksplante sprøjtes med flere tusinde kemikalier, som trænger ned og forurener vores drikkevand og slår vores bier ihjel.
- Hver time brændes et areal svarende til Spejdernes Lejr 2017 af og meget af tømmeret bruges til at tørre tobaksblade.
- Der bruges svarende til 600 mio. rafter til at lave cigaretter om året. Og ét træ fældes for hver 300 cigaretter.
- At nikotin, som er en plantegift og gør én afhængig, er i saften i bladene.

Læs mere her: http://www.emro.who.int/tfi-campaigns/2017/tobacco-and-sustainabledevelopment.html

Post 2

Find cigaretskod på tid
Postens forløb
Udstyr tropsspejderne med en spand eller to og gribetænger eller gummihandsker. Udpeg et områder, hvor de skal se, hvor mange cigaretskod de kan finde på 10 min. Cigaretskod er den mest udbredte form for affald i vores natur og den største kilde til plastikforurening. Tal efterfølgende med de unge om, hvad de tænker om det.
Til den postansvarlige:
Her er vigtig forhåndsviden til at snakke med tropsspejderne om på posten:
- Spørg dem, om de lægger mærke til cigaretskod på gaden
- Det anslås, at der hver dag smides 9 mio. cigaretskod i naturen i Danmark. (https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/cigaretskod-indtager-danmark?publisherId=90561&releaseId=1903166)
- Stablede man dem ovenpå hinanden, så ville bunken hver dag være 18 km høj.
- Et cigaretskod bliver til mikroplast og forsvinder ud i vores grundvand, og forurener vores natur med kemikalier. (https://www.cancer.dk/forebyg/undga-roeg-og-rygning/passiv-rygning/udendoers-rygning/cigaretskod/)

Læs mere her: https://www.cancer.dk/forebyg/undga-roeg-og-rygning/passiv-rygning/udendoersrygning/cigaretskod/

Post 3

Find ny viden og tegn
Postens forløb
På denne døde post skal tropsspejderne have udleveret noget A3 papir, tuscher og blyanter, og sidde omkring en computer.

På computeren skal følgende sider være åbne: 

https://www.thetruth.com/categories/environment/fact
https://tobaccoatlas.org/topic/environment/
http://www.emro.who.int/tfi-campaigns/2017/tobacco-and-sustainable-development.html

Nu skal tropsspejderne søge på siderne og finde de tre mest overraskende pointer, som de ikke vidste i forvejen og skrive og tegne dem på papiret. Spejderne må være lige så kreative, som de har lyst til.
Tag deres flotte tegninger med til den afsluttende refleksion.

 

Check også...