Spejder ordbog

Adventurespejd

Udfordrende løb for tropsspejdere. Link: adventurespejd.dk eller spejder.dk/adventure

Afbud

Man skal melde afbud, når man ikke kan deltage på møder, ture og arrangementer.

Besnøring

Knob bundet med besnøringsreb. Holder rafter sammen. Skal typisk kunne bære vægten af et byggeprojekt med rafter.

Bestyrelsen

Bestyrelsen består forældre, ledere og gruppens kasserer.

Bivuak

Simpel shelter af tre rafter og noget rimelig vandtæt til overdækning.

Blå Spejder

Spejder i Det Danske Spejderkorps.

Medlemsservice

Det Danske Spejderkorps, De grønne pigespejdere og KFUM-spejdernes medlemssystem, hvor man skal tilmelde sig kurser m.v.

DDS

DDS står for Det Danske Spejderkorps. Det er det korps vi er medlemmer af. I Danmark er der 5 spejderkorps.

Link: dds.dk

Den Røde Tråd

Ledernes retningslinjer for hvilke aktiviteter og færdigheder der er passende for de enkelte grene.

Divi

Arrangementer sammen med de andre spejdere i Divisionen.

Division

En division er dækker et bestemt område, og består af flere forskellige spejdergrupper.

Dolk

En spejderkniv på max. 12 cm. Spejdere må bære dolk til og fra møde samt på ture og lejre. Dolken skal være beregnet til formålet, og må under ingen omstændigheder benyttes til leg eller forsvar.

Link: Knivregler på politi.dk

Fedtfælde

En fedtfælde er et hul som bruges til organisk affald og bruges på lejre.

Grej

Se udstyr.

Gren

Betegnelse for hvilke spejder-aldersgruppe man hører til. Der findes følgende grene; mikro, mini, junior, trop, klan.

Grupperåds-møde

Grupperådsmødet er gruppens generelforsamling. Det er her vigtige beslutninger om gruppen bliver taget, og det er her gruppens bestyrelse vælges. Det er samtidig en mulighed for at lære lederne at kende.

Hejk

En hejk er en vandretur.

Hytte

Ordet hytte bruges om spejderes 'klubhus'. Det er her de ugentlige møder bliver afholdt, hvis ikke de foregår i skoven eller andre steder. En hytte kan også være en weekendhytte, som man bruger på ture og arrangementer. Mange hytter kan lejes af privatpersoner.

Link: DDS Hytter

Junior

Juniorene er de 10- til 12-årige spejdere.

Klan

Klanen er de ældste spejdere, de er gerne mellem 16-24 år.

Knob

En knude bundet med tov eller reb, som løser et bestemt formål.

Kompas

Bruges til at finde vej. Peger altid mod nord, så man ved, hvilken vej man skal vende kortet.

Korps

Den næstøverste strukturelle inddeling i spejderbevægelsen. Et korps er medlem af den internationale spejderbevægelse, WOSM. I danmark er der 5 spejderkorps, hvoraf DDS er et af dem.

Link: World Organization of the Scout Movement

Kursus

Det Dansake Spejderkorps udbyder en række kurser til både ledere og spejdere. Ledere kan tage på ledelseskurser og færdighedskurser som f.eks. fjeld- og førstehjælpskurser. Junior, trop og klanspejdere tilbydes PUF, PLAN og SPARK kurserne samt påskekurser og efterårskurser på spejdercentre rundt omkring i landet, f.eks. på Forlev.

Link: Kursusmagasinet Move

Leder

En leder er en voksen, som sørger for at deres respektive grene fungerer. Hos de ældste spejdere fungerer lederen primært som sparringspartner på spejdernes egne projekter.

Lejr

Når spejdere tager afsted i mere end en uge. På en lejr soves næsten altid i telt.

Liggeunderlag

Transportabelt underlag til at sove på. Lavet af skum eller som oppusteligt. Vejer aldrig mere end et halvt kilo.

Medlemsnummer

Alle spejdere har et unikt medlemsnummer i medlemssystemet, "Medlemsservice". Medlemsnummeret bliver brugt til login, f.eks. når man skal tilmelde sig til et kursus.

Mikro

Mikroerne er de 6 til 8-årige spejdere. (0.-1. klasse)

Mini

Minier er de 8 til 10-årige spejdere. (2.-3. klasse)

Mærker

En stoflap der sys på uniformen for at markere bedrifter. Man kan få mærker for at deltage på ture og arrangementer, og man kan få mærker for at opnå færdigheder - f.eks. knivbevis.

O-løb

Orienteringsløb

Patrulje

I troppen inddeles spejderne i patruljer. En patrulje er en gruppe på 5-8 spejdere, som arbejder sammen på patruljemøder, tropsmøder samt lejre og ture. En patrulje svarer til en bande for de yngre spejdere.

Patruljeleder

Leder af en patrulje. Står for planlægning og afholdese af patruljemøder. Forkortes PL.

PL

Se patruljeleder.

PLAN

PLan er "PatruljeLeder-kurser for spejdere i Troppen. Kurserne er meget populære, og bliver afholdt i efterårsferien.

PLUS

PLUS er et kursus for seniourspejdere, der findes både PLUS-start, for de nyoprykkede klanspejdere, og PLUS, for dem der har været klan i mere end ét år. 

PUF

PUF er Kurser der afholdes for de ældste juniorspejdere i bededagsferien.

Rafter

En lige træstamme på ca. 10 cm i diameter. Kan være alt fra 1 til 20 meter lang.

Rygsæk

Taske der kan bæres på ryggen. En god rygsæk har et godt hoftebælte. De fleste rygsække til spejdere indeholder 55-75 liter.

Sangbog

Spejderne har sin egen sangbog. Traditionelt skriver man hilsener i hinandens sangbøger på lejr osv. Vores Sangbog kan købes i "Spejder Sport".

Senior

Se klan.

Sisal

Stærk snor som blandt andet bruges til besnøringer.

Sommerlejr

En lejr der afholdes i sommerferien. Sommerlejren er den største begivenhed i spejderåret.

Sovepose

Isoleret pose, som man sover i.

Spejder Sport

Spejder Sport er en kæde af friluftsbutikker som ejes af DDS. I Spejder Sport kan man købe al det nødvendige udstyr, som man skal bruge som spejder.

Link: spejdersport.dk

Spejderlex

Et leksikon for spejdere. Her kan man finde information om alt fra knob og besnøringer til navigation og lejrindretning.

Link: Spejderlex på Issuu

Spejderlommen

Betegnelse for de ting en forberedt spejder har på sig. Typisk kan disse ting være i lommen på uniformen: Papir, blyant/kuglepen, sikkerhedsnåle, sangbog, dolk.

Spejdersnus

Et blad som bliver uddelt til de mindste spejdere ca. hver anden måned.

Track

Et blad som bliver uddelt til de ældste spejdere ca. hver anden måned.

Troppen

Troppen er de 12 til 15-årige spejdere.

Tørklæde

Del af den officielle uniform.

Link: Tørklæde hos Spejder Sport

Udstyr

Som spejder skal man have udstyret i orden. Man kan nøjes med en uniform, tørklæde, rygsæk, sovepose og liggeunderlag, men når man bliver ældre kan man hurtigt købe sig fattig i grej fra Spejder Sport.

Uniform

Uniformen består af to dele, tørklædet og jakken. Begge dele kan købes i Spejdersport.

WAGGGS

World Accosiation of Girl Guides and Girl Scouts. Verdenssammenslutningen af pigespejdere med 10 millioner medlemmer i 140 lande.

Link: wagggs.org

WOSM

World Organisation of the Scout Movement, Verdensspejder-organisationen omfatter spejderkorps i hele verden og er stiftet af lord Baden-Powell. 28 millioner spejdere i 152 lande er organiseret i WOSM.

Link: scout.org

Årsstjerne

Et mærke til uniformen som fortæller andre hvor mange år man har været spejder. Når man har været spejder i over 10 år, kan man lægge 8 års stjernen ned, så det bliver til uendeligt.