Spejdere i fuld firspring i skoven

Når du er spejder, er du medlem af en spejdergruppe i din by. I nogle byer er der flere spejdergrupper. De fleste spejdere har møde en gang om ugen. Her arbejder du i din patrulje med aktiviteter og opgaver. En patrulje er et team på fire til otte spejdere. Patruljen arbejder både selvstændigt og med vejledning fra  voksne spejderledere.

Korpset - på regionalt plan

Spejdergrupperne er samlet i divisioner, hvor de samarbejder om udvikling og større arrangementer og ture. Det kan være en divisionsturnering, hvor patruljerne dyster mod hinanden i forskellige discipliner eller en fælles oplevelsestur med et eventyrtema. Grupperne er fordelt på mere end 35 divisioner over hele Danmark.

Korpset - på nationalt plan

På landsplan har Det Danske Spejderkorps en bestyrelse, som vi kalder korpsledelsen. Korpsledelsen beslutter, i hvilken retning spejderarbejdet skal udvikle sig. Korpsledelsen består af frivillige, som vælges hvert andet år af korpsrådet.

Korpset er ledet af frivillige

Korpsrådet er medlemmer af Det Danske Spejderkorps, dvs. spejdere og ledere. De er valgt i deres grupper og divisioner til at have stemmeret på korpsrådsmødet (den årlige generalforsamling). Desuden har vi udvalg og arbejdsgrupper, som arbejder med projekter og udvikling i korpset.