How-to #survival #Skovbrand

Sådan overlever du en skovbrand

Skulle du være så uheldig, at komme i nærheden af en skovbrand, så er her 6 gode råd til, hvordan du bedst håndterer og overlever situationen.

Share this: 
Skovbrand By: Wikipedia

Step 1.

Første step er selvfølgelig at sørge for at være laaangt væk fra skovbranden, før den når at udvikle sig til noget decideret farligt. Myndighederne plejer at advare i god tid, hvis der er mulighed for, en skovbrand kan nå hen til dig. Evakuer med det samme, og brug ikke unødig tid på at redde andet end din TRACK-samling.

Step 2.

Hvis du af en eller anden grund har holdt er par radio-, tv-, og smartphone-frie dage og derfor først opdager skovbranden, fordi der lugter svært af røg – ja, så skal du reagere hurtigt. Er branden på vej mod dig, og er dit telt eller hus omgivet af træer, skal du væk i en fart.

Step 3.

Skovbrande kan bevæge sig hurtigere, end du kan, men der er alligevel måder at optimere dine chancer. Løvtræer er fx langsommere om at antænde end nåletræer. Så hvis du har valget, skal du løbe mod løvskov. Varme stiger også opad, så en brand vil hurtigere bevæge sig op ad bakke end nedad. Find en rute, der går nedad.

Step 4.

Søg mod naturlige brandbælter som åbninger, klipperygge, floder eller søer. De vil sløve branden eller, hvis de er store nok, helt bremse den. En anden mulighed er at finde et sted, som allerede er brændt af. Det kan dog stadig være utrolig varmt. Pas på store grene eller døde træer, der kan vælte.

Step 5.

Kommer branden tæt på, så sørg for at trække vejret under et tørklæde eller en trøje, så du ikke indånder varm eller røgfyldt luft.

Step 6.

Hvis du bliver fanget af branden, så læg dig i en lavning, grøft eller lignende og dæk dig til med jord og andet organisk materiale. Sørg for, du ikke har syntetisk tøj på, da det smelter i varmen. Er du heldig, er skovbranden hurtig og passerer dig på få minutter.

HUSK!!!!

En skovbrand kan bevæge sig op mod 25 kilometer i timen. Farten afhænger meget af vindhastigheden, hvilke træer skoven består af, og hvor tørt der er. I Canada opstår der næsten 10.000 skovbrande årligt. Mange af dem antændes af lynnedslag.

Check også...