Spejdere laver madlavning i fælleskab på Forlev

Det Danske Spejderkorps er en organisation, der udvikler børn og unge. Korpset er for alle uanset race, køn, sprog eller politisk overbevisning.

Korpsets formål er at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker til efter bedste evne at påtage sig et medmenneskeligt ansvar i det danske samfund og ude i verden.

Korpset og de enkelte grupper tager ikke stilling i partipolitiske anliggender. Derimod forventer vi, at korpsets voksne medlemmer personligt tager stilling i samfundsmæssige, etiske og religiøse spørgsmål.

Sådan når vi vores mål

Vi når vores mål, når vi laver aktiviteter med udgangspunkt i spejdermetoden og spejderideen. Lejrliv giver mulighed for at udvikle sig socialt og fysisk, mens en svær kode sætter hjernen i sving. 

Tre principper fra den internationale spejderbevægelse danner grundlag for vores arbejde:

  • Den enkelte: spejderen har ansvaret for sin egen udvikling
  • Omverdenen: spejderen viser respekt for medmennesket, er hjælpsom og viser ansvar over for naturen og det samfund, vi er en del af
  • Det åndelige: spejderen bestræber sig på at finde en tro, et åndeligt princip, der er større end mennesket