Fællesskab #Spejderløb #Ranger Challenge 2020

På spejderløb blandt løver, leoparder og gibbonaber

Vil du have vilde oplevelser, og prøve livet som Ranger i Ree Park, så er Ranger Challenge som skabt til dig. 

 

Share this: 
By: Morten Bjerrum Larsen

Ranger Challenge er et tværkorpsligt spejder- og FDF-løb arrangeret af Ree Park Safari i samarbejde med otte af Danmarks ungdomskorps.

Som navnet Ranger Challenge antyder, er det overordnede tema for løbet rangere i Afrika, og løbet tager udgangspunkt i rangernes arbejde for at beskytte udryddelsestruede dyr mod bl.a. krybskytter.

Rangerne i Afrika er savannens vogtere. Rangerne i Afrika benytter mange af de samme principper som spejdere og  FDFere gør brug af. De skal kunne færdes i naturen uden at sætte spor. De skal kende til planter og dyr og skal kunne følge både dyrenes og krybskytternes spor. De skal kunne lave mad over bål og udnytte naturens ressourcer, når de er væk fra campen i længere tid ad gangen.

Ree Park Safari har en camp i Kenya - Karen Blixen Camp - som, udover at indgå i parkens avlsprogram, arbejder sammen med de lokale rangere i deres store arbejde med at passe på naturen og på de dyr, der lever i området. At bruge rangernes arbejde som udgangspunkt for et spejder- og FDF-løb er derfor oplagt.

Arbejdet med at beskytte truede dyrearter fra udryddelse er en af Ree Park Safaris mærkesager, og  igennem løbets tema sættes der fokus på netop truede dyrearter. Løbet har nemlig til formål – udover at teste deltagernes spejderevner - at øge deres viden og bevidsthed omkring truede dyrearter.  Desuden vil alle entréindtægter fra Ranger Challenge blive doneret til de rangere, som Karen Blixen Camp arbejder sammen med, som støtte til deres vigtige opgave.

 

Praktisk info: 

Løbet er for spejdere og FDFere mellem 12 og 18 år.

Løbet er en patruljedyst for patruljer på mellem 3-8 deltagere. 

Opgaverne vil være baseret på en patruljestørrelse på 5.

Deltagere skal således være fyldt 12 år, men må ikke være fyldt 19 år, ved løbets start.

Gennemsnitsalderen i patruljen må ikke overstige 17 år

Fredag nat overnatter patruljerne i medbragte telte på en plads udenfor Ree Park.

Lørdag nat skal patruljerne bygge bivuakker i parken - tæt på de vilde dyr. Det er en kæmpe oplevelse at høre ulvene hyle og løverne brøle, mens man ligger i soveposerne!

Deltagerprisen er 350 kr og en del af pengene går direkte til arbejdet med truede dyrearter.

Løbet er med fuld forplejning og prisen dækker bl.a. entré til parken hele weekenden.

Patruljetilmeldingen åbner i forbindelse med, at indbydelsen til årets Ranger Challenge sendes ud.

Løbet har kapacitet til 80 patruljer. Patruljerne bliver tilmeldt efter princippet først til mølle. Nås max. antal lukkes der for tilmelding.

Herefter vil der blive udsendt infobrev med nærmere information omkring ankomst, hvilket udstyr, der skal medbringes osv.

Tilmelding skal være foretaget senest 21. februar 2020.

Læs mere på: rangerchallenge.dk

Kontakt:

info@rangerchallenge.dk

Check også...