Fællesskab #Tricks til løb #Førstehjælp

På posten: Førstehjælp

Når du er på løb, er der med næsten 100 % garanti en førstehjælpspost. Spejder.dk giver dig tips og tricks til, hvordan du og din patrulje scorer maksimum point på posten.

Share this: 
Spejder_førstehjælp

Forberedelse

Det er utrolig vigtigt at være velforberedt på en førstehjælpspost. Sørg for at få “læst op” på diverse førstehjælpsting. Det vil allerede give jer et forspring. Derudover skal I have styr på jeres førstehjælpskasse, som skal indeholde:

- Plaster

- Kompresforbinding

- Dedoronbind

- Gazekompres

- Saks

- Alutæppe

Husk også altid at have rigeligt med vand på posten, da man tit skal bruge vand til at give førstehjælp. Få fordelt opgaverne på forhånd. Selvfølgelig kan man ikke vide, hvad der sker på posten, men man kan altid gå ud fra, at de mest hyppige førstehjælpsting forekommer. Det giver langt større overblik på posten, hvis du på forhånd ved, du skal fokusere på brandsår og chokpatienter.

Under posten

Du og din patrulje kommer til posten, og alt er kaos. Start med at danne jer et overblik, og stands ulykken. Gennemsøg hele området for at sikre, at I ved, hvor mange personer der er. Nu skal der prioriteres. Manden, der ligger uden bevidsthed, skal prioriteres over kvinden med forbrændingen. Brug førstehjælpens fire hovedpunkter:

  1. Stands ulykken
  2. Vurder de tilskadekomne
  3. Tilkald hjælp
  4. Giv førstehjælp

Det er altså vigtigt at huske sine prioriteringer. Husk den gyldne sætning: ”Liv frem for førlighed”.

Sørg altid for at give de tilskadekomne rigeligt med vand og varme. Lav også en “fra top til tå”-undersøgelse, hvor du tjekker hele personens krop for andre skader.

ABC-metoden:

Hvis personen er bevidstløs, skal der tjekkes med ABC-metoden:

A - Airways (Luftveje)

Sørg for at personen har frie luftveje. Sørg for at tungen ikke er “faldt ned” i halsen. Derefter laves et kæbeløft som strækker luftrøret ud. 

B - Breathing (Åndedræt)

Tjek om der åndedræt. Det gøres ved a ligge dit øre ved personens mund, derved kan du se og føle om der er åndedræt. Hvis der er åndedræt, ligges personen i aflåst sideleje, hvis ikke påbegyndes hjertemassage.

C - Cirkulation

Tjek, om der er blodcirkulation. Læg hånden på hjertet og føl, om der er en hjerterytme. Hvis bare der er en lille hjerterytme, skal man ikke give hjertemassage. Hvis der ikke er nogen, påbegyndes hjertemassage.

Tilkald hjælp

Efter livreddende førstehjælp (ikke før!) skal der tilkaldes hjælp. Sørg for at oplyse om ulykken i denne rækkefølge:

1. Hvor?

2. Hvad?

3. Hvor mange?

4. Kontaktoplysninger

- Husk: læg ikke røret på, før de siger, I må.   

Revurder jeres indsats

Når I selv synes, at I er færdige, skal I revurdere. Det vil for eksempel være at sikre at personen i aflåst sideleje ligger ordentligt osv.

Og nu er der kun pointudgivelsen tilbage, og hvis I har fulgt denne fremgangsmåde, får I selvfølgelig max point!

Check også...