Fællesskab #mad #Tang #Saltvand #På Vandet

Find din egen spiselig tang

Tang kan også spises, selvom det ikke er en del af sushi. 

Share this: 
By: GettyImages

Når du plukker tang er der nogle forholdsregler der er gode at følge: 

Pluk ikke i nærheden af forureningskilder, som spildevandsudløb og havne.
Saml tang, hvor du også selv ville bade.
Brug ikke tang, der er tilvokset af dyr og alger.
Pluk tangen frisk og gerne direkte fra sten, den sidder fast på.
Riv ikke tangen af stenen, men klip de yderste fem centimeter af. Så vokser tangen ud igen.
Skyl altid tangen grundigt inden brug.
Tangen kan fryses, tørres eller opbevares nogle dage i saltvand i køleskabet.
Hvis du tørrer tangen, så hæng den mørkt i dagevis. Læg den først i en pose, når den er knastør.

 

Lidt om blæretang: 

Blæretang er en af de mest almindelig tangarter i Danmark. 

Blærekang kendetegnes ved at være en 20-75 cm høj, brun og flad tangart, som er gaffeledlt med en tydelig midteribbe. Den har glatte flydeblærer som ofte sidder sammen to og to. Kan forveksles med savtang, som har tydelige savtakkede kanter og mangler de karakteristiske blærer. Men savtang er også spiselig og kan bruges på lige fod med blæretang. 

Kan høstes hele året, men er bedst fra forsommer til efterår, da vitaminindholdet er højest her.

Sådan gør du: 

Klip eller skær nænsomt de yderste 10-15 cm af blade og stængel af, og tryk blærerne flade. Lad det nederste af planten sidde da denne del ofte indeholder alger, sandkorn og snegle. Tangen skylles og opbevares i rent saltvand i køleskabet, da ferskvand forringer holdbarheden. For at være sikker på at tangen er frisk skal der undersøges om den sidder fast på sten eller klipper, da dette er et (næsten) sikkert friskheds og livstegn.

Check også...