How-to #Idégenerering #Projekter

Sådan får du de bedste idéer!

Det er fedt at være spejder, fordi spejdere laver fede ting. Desværre kan det nogle gange være svært at finde på de fede ting. Heldigvis kan en god idégenerering åbne op for idéposen.

Share this: 
Spejder_idegenerering_projekter

Idégenerering skaber nye ideer og nye veje, men det er vigtigt, at I skaber nogle rammer for jeres fantasi og fantastiske ideer. Husk derfor altid at beslutte, hvad ideen skal bruges til. Er det troppens næste projekt eller en makeover af lokalet I skal udvikle?

Det er ganske let og hamrende sjovt. Grib papir, skriveværktøj, din patrulje, fantasien og JA-hatten. 

Selve idégenereringen

I skal have skrevet så mange idéer op som overhovedet muligt. Hvordan man kan komme på idéerne, er der forskellige metoder til; brainstorm, associationsrække, mindmap, slikmetode, kokassen mm.

Din tropsleder kan helt sikkert hjælpe dig til noget materiale på disse metoder, hvis ikke du kender dem. Det kan være et tip at gå ud i skoven eller ind til byen, det hjælper på ideerne at komme nye steder hen og bryde vanerne.

For at der kommer så mange idéer som muligt er der nogle gode regler:

  • ALLE idéer skal skrives op – også selvom de virker absurde, eller meningen med dem ikke er klar.

  • Man må ikke kommentere negativt på de idéer der kommer, men kun bygge videre på dem.

  • Der findes ikke nogle dumme eller dårlige idéer 

  • Tag JA-hatten på - alt er muligt i idéudviklingsfasen.

Udvælgelsen

I udvælgelsesprocessen skal I vælge et par af de idéer, I har fået. De idéer som I har valgt, skal I nu videreudvikle på, for at se hvilke muligheder de umiddelbart indeholder. Når I har gjort dette, skal I nå til enighed, om hvilken idé der er bedst.

Det er vigtigt, at det ikke bare er én person, der får lov til at bestemme. Det er patruljelederens job at sørge for, at alle bliver hørt. Så kan I ved fælles sund fornuft vurdere, hvad der vil fungere bedst.

Husk at det er okay at sortere nogle idéer fra, hvis de er for tidskrævende, bliver for dyre at gennemføre eller simpelthen bare passer dårligt til jeres mål. Gem alle de gode ideer, som I ikke bruger til næste gang.

Check også...